Видео

Distal Humerus Medial Locking Plate

Көп Октук Дисталдык Латералдык Тибия

Clavicle Hook Locking Plate

Humeral Y Shape

Distal Clavicle калыбына келтирүү

Distal Lateral Humerus

Капталдуу Тибия бөксө тоосу

Distal Medial Tibia

Distal Lateral Tibia L

Distal Fibular Anterior Lateral

Distal Fibular Anterior Lateral

Distal Fibular Anterior Lateral

Ulna Olecranon

Distal Volar Radius жантайыңкы баш

Distal Volar Radius Oblique Small Чоң

Fibular Posterior Lateral

Fibular Lateral Distal

Көп октук дисталдык сөөктөр

Femur Neck i Type

Көп Октук Тибия бөксө тоосу

Тибия бөксө тоосу

Multi-Axial Humerus Моюн

Клавикуланы калыбына келтирүү 7 тешик

Clavicle калыбына келтирүү